Ďakujeme Vám za Váš záujem o chov takých milých zvieratiek

 akými mačičky bezpochyby sú!

 

Naše chovy sme však už ukončili.

V prípade Vášho ďalšieho záujmu o mačky, Vám odporúčame obrátiť sa na Slovenskú asociáciu chovateľov mačiek www.sachm.sk